Największe składowisko azbestu w województwie kujawsko-pomorskim - Newsy - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

Największe składowisko azbestu w województwie kujawsko-pomorskim

W ECO-POL oferujemy kompleksowe zagospodarowanie materiałów zawierających azbest, w tym ich bezpieczne składowanie na specjalnie zaprojektowanym składowisku.

W miejscowości Małociechowo gmina Pruszcz posiadamy największe w województwie kujawsko-pomorskim profesjonalne składowisko azbestu. Odpady wyrobów zawierających azbest przetwarzamy zgodnie z procesem D5 tj. poprzez składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany.

Rodzaje odpadów, jakie przyjmujemy na składowisku ECO-POL:
17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest,
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest.

Odpady płyt azbestowo-cementowych zabezpieczone folią składujemy na poziomym dnie specjalnie zaprojektowanych kwater. Odpady, po ich zdeponowaniu, są przykrywane warstwą ziemi w celu zabezpieczenia przed emisją włókien azbestu do powietrza.

W ECO-POL zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona środowiska, dlatego - w ramach polityki proekologicznej spółki - teren wokół składowiska w Małociechowie otoczony jest pasem zieleni. Inwestujemy także w zakup nowych urządzeń na składowisku i pojazdów ciężarowych przystosowanych do transportu odpadów o najwyższej normie emisji spalin - EURO VI.

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa na składowisku - w tym celu prowadzony jest monitoring polegający między innymi na poborze prób powietrza i badaniu ich na zawartość włókien azbestu.

Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się demontażem lub transportem eternitu, ale nie posiadasz własnego składowiska - zapraszamy do współpracy. Przyjmujemy odpady z terenu całej Polski.

Wyceny, obsługa zapytań, pomoc w formalnościach i dotacjach/składowisko azbestu ECO-POL Małociechowo Pruszcz:
tel. +48 662 137 644
tel./fax +48 52 330 80 65
e-mail ecopolpruszcz@gmail.com.

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych usług, związanych z azbestem? Kliknij!