ECO-Aplikacja - cyfrowa transformacja - Newsy - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

ECO-Aplikacja - cyfrowa transformacja

Zapraszamy do przeczytania wywiadu o ECO-Aplikacji - rozwiązaniu do zarządzania, które powstało na bazie 290 godzin konsultacji z użytkownikami. Rozmawiamy z p. Wojciechem Jędrzejewskim z Tisoft, ekspertem w zakresie rozwiązań informatycznych.

Na czym polega innowacyjność aplikacji?

W.J.: System Work Manager to specjalny program, który doskonale wpisuje się w ekologiczną transformację cyfrową firmy ECO-POL. Składa się z 3 kluczowych elementów:
- aplikacji webowej, która służy do komunikacji z gminami,
- aplikacji desktop do zarządzania informacją,
- aplikacji mobilnej do komunikacji z brygadami pracującymi w terenie.

Wszystkie zachodzące procesy są zautomatyzowane i scentralizowane w jednej bazie danych. Przepływ informacji jest nadzorowany przez operatorów poprzez podsystemy sterowania i raportowania. System pobiera informacje o zleceniu z gminy, następnie przetwarza ją według procedur obowiązujących w Biurze Obsługi Klienta i przesyła informacje o zleceniu pracy do wybranych brygad. Pracownik w brygadzie dostaje polecenie podjęcia pracy i raportuje to w czasie rzeczywistym, z dokładnością do każdej uzgodnionej do wpisania czynności. System umożliwia też przesyłanie zdjęć przed i po wykonaniu prac. Po finalizacji zlecenia system raportuje wykonanie zadania do zlecającej gminy.

W jaki sposób przyczyni się ona do rozwoju podmiotu działającego w branży gospodarowania materiałami zawierającymi azbest?

W.J.: Work Manager normalizuje procesy związane z przetwarzaniem danych dotyczące gospodarki materiałami niebezpiecznymi. Każdorazowo sprawdzana jest poprawność danych. Komunikacja pomiędzy firmą odbierającą odpady i gminą jest dokładnie skoordynowana i monitorowana poprzez system.

Ponad 290 godzin trwały konsultacje w zakresie badania potrzeb użytkowników systemu. Work Manager jest rozwiązaniem otwartym na rozbudowę mamy możliwość świadczenia usług poprzez API systemu. Oznacza to ogromne możliwości komunikacji z innymi podmiotami. Użytkownicy mogą ją dostrajać do swoich potrzeb i po pierwszej prezentacji zgłosili ponad 100 nowych funkcjonalności i zmian.

Jakie korzyści niesie ta aplikacja stricte dla ECO-POL Sp. z o.o.?

W.J.: Obecnie możemy mówić o pewnego rodzaju transformacji, którą przeszła firma ECO-POL. Dotyczy ona zmiany sposobu pracy i nawyków wśród załogi pracującej na systemie Work Manager. Najważniejszy jest fakt, że zmiany te obejmują różne komunikujące się ze sobą działy, realizujące zadania w całkowicie odmiennych warunkach. Dzięki znormalizowaniu struktury przepływu, stworzeniu standardów informacji, firma ECO-POL staje się pierwszoplanową firmą w swojej branży.

ECO-POL specjalizuje się w demontażu azbestu, transporcie azbestu, utylizacji azbestu oraz składowaniu azbestu. O szczegółowym zakresie usług firmy - która funkcjonuje na rynku od 2005 r. i obejmuje zasięgiem usług całą Polskę - można przeczytać tutaj.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 662 137 644
tel./fax +48 52 330 80 65
e-mail ecopolpruszcz@gmail.com.

Źródło foto: canva.com.