Dotacje dla rolników na usunięcie azbestu z pokryć dachowych budynków przeznaczonych do produkcji rolniczej - Newsy - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

Dotacje dla rolników na usunięcie azbestu z pokryć dachowych budynków przeznaczonych
do produkcji rolniczej

Prowadzisz gospodarstwo rolne na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej i zastanawiasz się jak sprawnie pozbyć się azbestu z dachów zabudowań produkcyjnych?

Spieszymy z dobrą wiadomością! Profesjonalnie i bezproblemowo zrobisz to z ECO-POL, a do tego masz szansę otrzymać dotację. Trwa nabór wniosków do rządowego programu “Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest”. Wnioski na wsparcie finansowe na demontaż azbestu można składać do 15 listopada 2022 r.

Jakiego rodzaju zabudowania są objęte dotacją dla rolników?

Wszystkie obiekty służące do produkcji rolnej, m.in. obory, chlewnie, stajnie, stodoły, kurniki, pieczarkarnie, wiaty do przechowywania maszyn, garaże. Wsparcie można uzyskać maksymalnie dla powierzchni 500 m2.

Pokrycia dachowe, które kwalifikują się do wskazania we wniosku o dotację, mogą być wykonane
z falistych płyt azbestowo-cementowych (eternitu), płyt KARO lub płyt prasowanych. Co ważne, jeśli
na budynkach służących do produkcji rolnej były wykonywane prace naprawczo-remontowe i pokrycia
z azbestem znajdują się tylko na części dachu - wsparcie również jest możliwe, ale po zakończeniu prac cała powierzchnia pokrycia musi być wolna od azbestu.

Po demontażu materiałów zawierających azbest konieczny będzie ich  transport i utylizacja. Ważne,
aby złożyć w urzędzie gminy formularz informujący o ilości odpadów, które powstały w wyniku usunięcia płyt z dachu. Można to zrobić osobiście, drogą pocztową (listem poleconym) lub przez internet (korzystając z platformy PUAP, wysyłając e-mail). Przykładowy formularz jest dostępny tutaj.

Jaka jest wysokość dotacji dla rolników?

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: „Wsparcie przyznaje się w oparciu
o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i, odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej)”.

Źródło/więcej informacji na stronie rządowej.

Biorąc pod uwagę wspomnianą wyżej maksymalną powierzchnię (500 m2), kwota wsparcia
nie przekroczy 20 tys. złotych. Kwotę tę można obliczyć następująco: [m2] powierzchni z pokryciem zawierającym azbest x 40 [zł/m2].

Jak wnioskować o wsparcie?
Wnioski należy składać przez internet, za pomocą systemu PUE: https://epue.arimr.gov.pl.
W ECO-POL pomagamy w wypełnianiu dokumentów.

ECO-POL usuwanie azbestu… i nie tylko!

Od 2005 r. specjalizujemy się w kompleksowych pracach związanych z demontażem, rozbiórką
i neutralizacją materiałów zawierających azbest. Zajmujemy się oceną stanu technicznego, wykonujemy specjalistyczne badania przed rozbiórką, w trakcie i po wykonaniu prac. Oferujemy transport i utylizację odpadów niebezpiecznych na własnym składowisku w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz. Wystawiamy niezbędne zaświadczenia. Jesteśmy doświadczeni i terminowi.

Usuwanie i utylizacja azbestu województwo kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz i okolice, Pruszcz, Małociechowo lub inna miejscowość? W ECO-POL wiemy jak zrobić to sprawnie i profesjonalnie.

Możesz nam zaufać. Skontaktuj się z działem obsługi.