MODERNIZACJA SKŁADOWISKA - Blog - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

MODERNIZACJA SKŁADOWISKA w Małociechowie

Obecnie trwają prace dotyczące rozbudowy składowiska odpadów niebezpiecznych znajdującego się w Małociechowie, którego właścicielem jest ECO-POL Sp. z o.o.