Kreatywnie, efektywnie, inspirująco - czyli pre-pilotaż ECO-KONFERENCJI - Newsy - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

Kreatywnie, efektywnie, inspirująco - czyli pre-pilotaż ECO-Konferencji

27.06.2023 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu odbyły się pre-pilotażowe warsztaty, stanowiące pierwszy etap Projektu zainicjowanego przez ECO-POL Sp. z o.o. i organizowanego przez ZEBRA EDUKACJA Sp. z o.o.

W ramach Projektu pn.: "ECO-Konferencja jako skuteczne narzędzie w promowaniu zagadnień zrównoważonej gospodarki odpadami i przeciwdziałaniu emisjom”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, przewidziano szereg działań w tym:
- kampanie ekologiczne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- projekt ECO-Gmina - obejmujący 3 wybrane gminy powiatu świeckiego (gminę Pruszcz, gminę Świecie oraz gminę Warlubie), w ramach którego przewidziano szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli oświaty, kultury i pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
- ECO-Konferencja - stanowiąca zwieńczenie projektu ECO-Gmina oraz będąca forum, na którym dzięki zaproszonym gościom i ekspertom, zostanie pogłębiona wiedza merytoryczna z zakresu ekologii.

Kluczowe założenie Projektu realizowanego w okresie czerwiec 2023 r. - marzec 2024 r. to synergiczne połączenie 4 kluczowych obszarów: ekologii, dialogu, edukacji oraz biznesu.

Frekwencja dopisała!

Na wydarzeniu pojawiło się 27 osób - m.in dyrektorzy i nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich; reprezentanci ośrodków kultury; gmin Pruszcz, Świecie i Warlubie.

Celem wtorkowego spotkania było przedstawienie idei, ram merytorycznych i harmonogramu ECO-KONFERENCJI; ponadto zebranie opinii uczestników i dyskusja na temat globalnych trendów ochrony środowiska, narzędzi promocji nawyków dbania o naturę wśród rożnych grup docelowych oraz budowania skutecznej eko-edukacji w szkołach, przedszkolach, obiektach kulturalnych.

Integracja pokoleniowa i wymiana doświadczeń

Z uwagi na obecność młodego pokolenia, poruszono kwestie dotyczące mądrego wykorzystania technologii AI i potencjału social-mediów, ponadto rozmawiano o autorytetach, budowaniu relacji rodzinnych i kultury dialogu w placówkach oświatowych oraz w domu.

Per-pilotaż zwieńczyła warsztatowa praca w grupach, która połączyła uczestników w rożnym wieku i z różnych środowisk. Jej efektem był "inkubator" kreatywnych pomysłów dotyczących akcji proekologicznych oraz sposobu komunikowania/propagowania troski o środowisko naturalne wśród grup odbiorców, których ECO-Konferencja ma dotyczyć.

Spotkanie prowadził Robert Chojnacki - trener, coach.Wnioski i koncepcje zebrane w Świeciu będą stanowić strategiczny element ECO-Konferencji, której to finałowy etap zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 r.

Zapraszamy na oficjalne profile ECO-POL na Facebooku i na You Tube, gdzie na bieżąco relacjonujemy wydarzenia z branży i życia firmy - także te prospołeczne i sportowe.