ECO-POL wspiera zdrowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez sponsoring sportowy - Newsy - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

ECO-POL wspiera zdrowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez sponsoring sportowy

ECO-POL Sp. z o.o. od początku funkcjonowania na rynku (2005 r.) aktywnie angażuje się w sponsoring inicjatyw sportowych, wspierając wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży – szczególnie tych z gminy Pruszcz, w której spółka ma swoją siedzibę. Chcemy okazać wdzięczność mieszkańcom za zaproszenie do ich miejscowości, a zarazem inwestować w młode pokolenie oraz uczyć "przenoszenia” postaw fair-play z boiska, hali sportowej czy stadionu do codziennego życia.

O wpływ zajęć sportowych na kompetencje i funkcjonowanie dzieci zapytaliśmy Roberta Chojnackiego – doświadczonego trenera i coacha, autora Systemu Edukacji Menedżerskiej ZEBRA ®, który w ECO-POL realizuje programy szkoleniowe.

"Wpływ zajęć sportowych z mocnym zaangażowaniem fizycznym na szeroko rozumiany rozwój dzieci jest nie do przecenienia. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z dyscyplin zespołowych - piłce nożnej. Ilość interakcji które tam występują ma ogromne znaczenie dla rozwoju np. inteligencji emocjonalnej. Ta z kolei ma istotny wpływ na kluczowe obszary w naszym życiu - u dzieci dotyczy umiejętności budowania relacji (w okresie dziecięcym tworzy się albo otwartość albo zamknięcie na budowanie relacji). Inteligencja emocjonalna prowadzi do odważnego przekraczania stref komfortu, co jest fundamentalne nie tylko w funkcjonowaniu młodzieży i dzieci, ale też w życiu dorosłych. Jeżeli wspomniana strefa komfortu nie jest elastyczna i odpowiednio wyćwiczona, stanowi przyczynę wielu życiowych trudności. Wiąże się na przykład ze zbyt mało dynamicznym rozwojem kompetencji - a zatem z zahamowaniem wzrostu atrakcyjności pozycji na rynku pracy i możliwością np. awansu. Jeżeli natomiast ktoś prowadzi własny biznes, unikanie przekraczania strefy komfortu ma negatywny wpływ na efektywność działania, szczególnie na odwagę w podejmowaniu fundamentalnych dla firmy decyzji.

Kolejną bardzo ważną cechą, która się rozwija podczas zajęć sportowych, jest akceptacja i otwartość na rozwój. Badania wyraźnie pokazują, że osoby mające dużą otwartość poznawczą i edukacyjną wygrywają - i to nie tylko na boisku czy stadionie. Ludzie, którzy są nastawione na «utrzymanie», na zachowanie status quo mają znacznie trudniej w życiu. Dotyczy to relacji społecznych - a zatem osobistego komfortu. Inspirowanie aktywnością fizyczną i zdrową sportową rywalizacją ma strategiczne znaczenie - serdecznie zachęcam, żeby rodzice zapisywali dzieci na różne zajęcia sportowe i pochopnie nie zwalniali ich z zajęć W-F. Warto pamiętac, że u młodzieży «proces» inspirowania przebiega trudniej, a u mniejszych dzieci łatwiej - co wiąże się z większym zaufaniem tych ostatnich do dorosłych. Zajęcia sportowe mają kluczowy wpływ na życiowe postawy, np. motywację i mentalność dziecka (a w przyszłości człowieka dorosłego). W różnych źródłach znajdziemy informacje, że do trzeciego roku życia mózg rozwija się najintensywniej. W wieku od 3 do 5 lat intensywność rozwoju jest nadal bardzo duża, ale z czasem dynamika rozwoju się mniejsza, stąd warto zapisać dziecko na zajęcia sportowe jak najwcześniej.

Sport ułatwia kształtowanie nastawienia na rozwój określonych umiejętności, na proces uczenia się, na stały progres. Konsekwentne kształtowanie wspomnianej otwartości w okresie dziecięco-młodzieńczym wpływa na fakt, że w dorosłym życiu można osiągać większe sukcesy - czy to biznesie, czy w sztuce. «Ludzie sukcesu» zdają sobie sprawę z tego, że osiągnęli go głównie dzięki własnej pracy (i to najczęściej ciężkiej pracy).

Sport to także umiejętność radzenia sobie z negatywnym feedbackiem – dzięki uczestnictwu w treningach w mentalności dziecka od najmłodszych lat rozwija się otwartość na informacje zwrotne od trenera. To doskonały trening na przyszłe, dorosłe życie. Z jednej strony będzie nam łatwiej przyjmować informacje zwrotne od różnych menedżerów lub coachów, z drugiej strony sport «zbuduje» większą skłonność i odwagę do udzielania feedbacku. Konstruktywna informacja zwrotna jest jedną z osi naszego rozwoju - duża ilość informacji zwrotnych (udzielanych prawidłowo) doskonale rozwija osobowość, motywuje do podnoszenia kompetencji i podejmowania nowych wyzwań.

Na koniec warto wypunktować korzyści (w podziale na mentalne i fizyczne) płynące dla dzieci i rodziców tych dzieci z udziału w zajęciach sportowych.

KORZYŚCI MENTALNE:

- szeroko rozumiane korzyści wynikające z ogromnej ilości interakcji odbywających się pod kontrolą trenera,
- eliminowanie zachowań aspołecznych, braku szacunku, obrażania innych itp.,
- rozwój inteligencji emocjonalnej,
- otwartość na informacje zwrotne,
- umiejętność adaptacji i poszanowania zasad,
- przekraczanie stref komfortu,
- budowanie własnego poczucia wartości,
- zauważanie, że odpowiedni trening może doprowadzić do szybkiego rozwoju danej umiejętności.

KORZYŚCI FIZYCZNE:
(tu eksperci mogliby podawać dziesiątki przykładów, więc wymienię tylko klika kluczowych)

- prawidłowy rozwój wielu procesów np. związanych z metabolizmem,
- rozwój prawidłowych postaw kręgosłupa,
- rozwój szeroko rozumianej tkanki mięśniowej.

Dosyć często spotykam się z podejściem twierdzącym, że zmęczenie jest wskazane dla organizmu, niezależnie od wieku. O dzieciach i młodzieży mawiało się: «jak wyskacze – wybiega energię, to potem ma mniej głupot w głowie». To oczywiście bardzo ogólne i uproszczone powiedzonka, ale silne osadzone w korzyściach wynikających z aktywności sportowych, w które warto angażować dzieci od najmłodszych lat. We współczesnym świecie, zdominowanym przez problem związane ze zbyt dużą ilością czasu spędzanego przed telewizorem lub komputerem, ruch ma strategiczne znaczenie".

Liczymy, że powyższy tekst zmotywuje rodziców do zapisania dzieci na zajęcia sportowe, a tych którzy już to zrobili utwierdzi w słuszności decyzji i być może otworzy na nowe dyscypliny - np. unihokej, który (poza piłką nożną) także wspieramy!

Chcesz wiedzieć więcej na temat usług ECO-POL Sp. z o.o. związanych z azbestem i eternitem? Kliknij!
Wyceny, pytania techniczne, pomoc w dokumentacji? Jesteśmy do dyspozycji, kliknij!

Źródło foto: canva.com.