ECO-Konferencja za nami, a nowe ECO-wyzwania przed nami! - Newsy - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

ECO-Konferencja za nami, a nowe wyzwania przed nami!

"Do Wszystkich, tak jak tu jesteśmy, apeluję: aby reagować, aby edukować siebie nawzajem, aby oddziaływać na innych, aby po pierwsze segregowali, a po drugie dokonywali świadomych wyborów np. w trakcie codziennych zakupów wybierali papierową torbę a nie korzystali z tych plastikowych, iść w stronę szklanych opakowań, bo szkło oddajemy, szkło jest do odzysku. W interesie nas wszystkich jestabyśmy żyli w czystym kraju, w czystym środowisku. I tego Państwu oraz sobie życzę." - Józef Blank, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego i Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko". Przesłanie p. Blanka zapadło w pamięć zgromadzonym gościom, stając się mottem ECO-Konferencji.

Ważne tematy inspirowały do ważnych rozmów

"
Azbest – wyzwania i strategie zrównoważonej gospodarki odpadami", "Odpady komunalnea zrównoważony rozwój – wyzwania i możliwości", "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu Rada Programowa Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032", "Wsparcie finansowe dla ekologicznych inicjatyw - omówienie aktualnych programów", "ECO-Gmina - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miasta Toruń" - to kluczowe tematy poruszane przez prelegentów. Wśród nich znaleźli się m.in. p.: Izabela Drelich-Sikorska z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Wydziału Efektywności Energetycznej Budynków Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej; p. Halina Pomianowska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii z Urzędu Miasta Torunia i Geolog Powiatowy Państwowej Inspekcji Pracy; p. Iwona Karolewska posłanka na Sejm RP; p. Zbigniew Reniecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; p. Andrzej Bugalski p.o. Okręgowego Inspektora Pracy; p. Bogusław Roszak Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego; reprezentanci jednostek samorządu i firm związanych z gospodarką odpadami oraz nauczyciele z uczniami.

Wystąpienia na scenie prelekcyjnej zbudowały partnerską atmosferę i dały początek dynamicznym dyskusjom w kuluarach oraz w salach warsztatowych, do których rozeszli się uczestnicy.

Dialog z lokalną społecznością to wyzwanie, które warto codziennie podejmować

Na wydarzeniu nie zabrakło dziennikarzy, m.in. z Gazety Pomorskiej (zobacz redakcyjny materiał) i Polskiego Radia PiK (relacja tutaj) - Patronów medialnych. Na antenie radiowej można było usłyszeć m.in. komentarz p. Dariusza Orzechowskiego, Prezesa ECO-POL Sp. z o.o., dotyczący wartości interakcji i integracji z mieszkańcami regionu: "ECO-Konferencja jest efektem mojego dialogu ze społeczeństwem w sprawie składowiska, które zbudowałem w naszym regionie. Odbyłem około 100 spotkań (niegdyś konsultacji społecznych) z mieszkańcami w tej sprawie. Rozmawiamy codziennie, przekonujemy edukujemy, uświadamiamy, pokazujemy nowości, technologie. Dzięki temu kończymy 20-sto lecie działalności ECO-POL Sp. z o.o. konferencją, na którą przyjechali przedstawiciele z Warszawy, z Sejmu i instytucji kontrolnych. Nikt nie wstydzi się tego, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jedno z największych składowisk azbestu w Polsce. Dialog jest tym wszystkim najważniejszy. Codziennie trzeba z ludźmi rozmawiać".

ECO-Konferencja "się liczy"!

Ponad 100 uczestników z opiniotwórczych środowisk, 4 godziny inspirujących prelekcji, 120 minut dynamicznych dyskusji, tysiące pomysłów i opinii wymienionych w kuluarach - to "bilans" liczbowy wydarzenia, którego pomysłodawcą była spółka ECO-POL. To także świetny początek do inicjowania i procesowania zmian w branży gospodarowania odpadami. W Holiday Inn, w atmosferze partnerskiego dialogu, wybrzmiała konieczność poprawy transparentności przepisów oraz jakości współpracy między organami kontrolnymi a osobami decyzyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami funkcjonującymi w sektorze gospodarowania odpadami. Kluczowe okazało się usprawnienie komunikacji na wszystkich szczeblach, od ustawodawcy - po praktyków. Pomoże w tym m.in. ECO-Aplikacja, prezentowana na jednej z prelekcji oraz zapowiedź zmiany ustawy azbestowej, nad którą trwają prace w Ministerstwie. Obecnie obowiązujące rozporządzenia dotyczące norm prowadzenia prac demontażowych są przestarzałe - większość z nich jest sprzed 20 lat.

ECO-POL od początku funkcjonowania (2005 r.) wyznacza branżowe standardy. Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania materiałami zawierającymi azbest i posiada drugie co do wielkości składowisko azbestu w Polsce. ECO-edukacja i troska o środowisko to jedne z kluczowych elementów strategii rozwoju organizacji.

Pozostajemy do dyspozycji:
tel. +48 662 137 644
tel./fax +48 52 330 80 65
e-mail ecopolpruszcz@gmail.com.