ECO-edukowanie poprzez konkursowe wyzwanie - Newsy - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

ECO-edukowanie poprzez konkursowe wyzwanie

Zarówno badania naukowe, jak i praktyka pedagogiczna pokazują, że nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wyzwania kreatywne i aktywne doświadczanie przynosi świetne efekty. Interakcja w połączeniu z zadaniem, które realnie angażuje wyobraźnię (i "uruchamia" zdolności manualne) to doskonały pomysł na budowanie oraz rozwijanie kompetencji poznawczych.

"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem". Konfucjusz

Chcąc w ciekawy sposób edukować uczniów szkół podstawowych w zakresie ekologii, z uwagi na zbliżający się Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata, ECO-POL Sp. z o.o. i ZEBRA EDUKACJA Sp. z o.o, organizują konkurs "EkoArt: Małe Dłonie, Wielkie Zmiany. Tworzymy, Sprzątamy, Oszczędzamy - Razem dla Czystej i Zrównoważonej Przyszłości!".

Konkurs ten ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie ich talentów artystycznych. Poprzez udział w akcji uczniowie poznają zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego. Konkurs ma celu także zachęcenie do kreatywnego spędzania czasu wolnego ucznia a poprzez zaangażowanie rodziców, również do rozwijania relacji rodzic-dziecko. Odbywa się w ramach ECO-Konferencji, o której pisaliśmy tutaj i tutaj. Wątek eco-edukacji pojawił się także w najnowszym video ECO-POL.

Tytuł konkursu: "EkoArt: Małe Dłonie, Wielkie Zmiany".
Hasło promocyjne: "Tworzymy, Sprzątamy, Oszczędzamy - Razem dla Czystej i Zrównoważonej Przyszłości!"

Organizatorzy: ZEBRA EDUKACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-030) przy ul. K. Gotowskiego 6, ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu (86-120) przy ul. Dworcowej 9.

Kontakt do Organizatorów: Robert Chojnacki, tel. +48 504 125 519, Agnieszka Klugiewicz-Jurek, tel. +48 698 373 336.

Regulamin konkursu

Cel konkursu: celem konkursu "EkoArt: Małe Dłonie, Wielkie Zmiany" jest promowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz zachęcanie ich do kreatywnego wykorzystywania surowców wtórnych, podejmowania działań mających na celu segregację odpadów oraz ograniczania emisji szkodliwych substancji. Poprzez udział w konkursie uczniowie poznają zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego. Konkurs ma celu także zachęcenie do kreatywnego spędzania czasu wolnego ucznia a poprzez zaangażowanie rodziców, również do rozwijania relacji rodzic - dziecko.

Warunki uczestnictwa:
- konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz oddziałów klas "0",
- uczestnicy mogą brać udział indywidualnie lub w grupach (do 3 osób),
- każdy uczestnik/grupa może zgłosić jedną pracę.

Tematyka prac: prace konkursowe powinny dotyczyć jednego lub więcej z poniższych tematów:
- wykorzystanie surowców wtórnych w twórczości plastycznej: "Przebuduj świat z recyklingiem czyli tworzę z rzeczy, które już mam”. Uczestnicy są zachęcani do tworzenia projektów, produktów lub sztuki wykorzystujących surowce wtórne, takie jak materiały z recyklingu, odpady organiczne lub elektroniczne,
- sprzątanie Świata: "Czysta planeta, szczęśliwe życie". Uczestnicy są zachęcani do przeprowadzenia działań związanych ze sprzątaniem otaczającego ich środowiska, włączając się w akcje sprzątania plaż, lasów, parków, ulic itp.,
- ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i wody oraz powstawania odpadów: świadome gospodarstwo, mniej śmieci”. Uczestnicy są zachęcani do tworzenia projektów ozdób, zabawek lub praktycznych przedmiotów oraz do zrozumienia, że wiele rzeczy można wykorzystać ponownie, zamiast wyrzucać.

Technika prac: technika prac jest dowolna: rysunek, malarstwo, kolaż, prace plastyczne 3D, wykorzystanie materiałów recyklingowych itp.

Zgłaszanie prac: prace należy dostarczyć do szkoły lub organizatora konkursu w terminie do 20.10.2023 r. Każda praca powinna być opisana krótkim tytułem oraz informacją o autorze/autorach.

Terminy:
- rozpoczęcie konkursu: 19.09.2023 r.,
- zakończenie konkursu: 20.10.2023 r.,
- ogłoszenie wyników: 30.10.2023 r.

Ocenianie: prace zostaną oceniane przez jury pod względem kreatywności, związku z tematem, estetyki oraz przekazu ekologicznego. Nagrody będą przyznane w 4 kategoriach wiekowych (klasy "0", 1-3, 4-6 oraz 7-8)

Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe (Karty prezentowe do Empiku), dyplomy oraz możliwość prezentacji prac na stronie internetowej organizatorów.

Promocja ekologii: uczestnicy konkursu podejmują działania promujące ekologię w swojej szkole, społeczności lokalnej oraz w domu.

Konkurs "EkoArt: Małe Dłonie, Wielkie Zmiany" ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie ich talentów artystycznych. Chcemy, aby małe dłonie uczestników tworzyły wielkie zmiany w naszej przyszłości, przyczyniając się do czystszego i bardziej zrównoważonego świata.

Konkurs realizowany przez ECO-POL Sp. z o.o. i ZEBRA EDUKACJA Sp. z o.o w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zachęcamy do udziału i przekazywania informacji dalej!

W ECO-POL ściągamy azbest od 2005 r., doskonale rozumiejąc jak ważna jest ochrona środowiska. Pracując na co dzień z eternitem i prowadząc największe składowisko azbestu w województwie kujawsko-pomorskim nie zapominamy o działaniach na rzecz ekologii. Koncentrujemy się na Gminie Pruszcz, gdzie spółka ma swoją siedzibę.

Zapraszamy na oficjalne profile ECO-POL na Facebooku i na You Tube, gdzie na bieżąco relacjonujemy wydarzenia z branży i życia firmy - także te prospołeczne i sportowe.