kompleksowE usługi

związane z gospodarką
materiałami niebezpiecznymi
zawierającymi azbest.

Co to jest azbest?

Azbest, minerał z grupy krzemianów, znany jest jako minerał użytkowy od czasów starożytnego Rzymu. Jednak dopiero od połowy ubiegłego wieku jest szeroko wykorzystywany w technice. Włókna azbestowe mają właściwości umożliwiające tkanie, zaplatanie lub mieszanie z różnymi spoiwami. Są trwałe i odporne na wysoką temperaturę. Dzięki tym właściwościom azbest znalazł zastosowanie m.in. w budownictwie, motoryzacji, chemii, przemyśle maszynowym, włókienniczym. Azbest jest obecny w ponad 3000 rodzajach wyrobów.

Zastosowanie wyrobów zawierających azbest.

Z uwagi na największe zastosowanie azbestu w budownictwie, może on występować w takich obiektach, jak:

 • strychy i ocieplone stropodachy,
 • pomieszczenia użytkowe budynków,piwnice,
 • szyby windowe, zsypy, maszynownie dźwigów,
 • klatki schodowe (ściany), toalety,
 • budynki przemysłowe:
  centrale telefoniczne, wentylatorownie, wymiennikownie, dyspozytornie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 (Dz.U. Nr 138,poz. 895) wykonywanie prac dozwolone jest jedynie przez firmy posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników oraz odpowiednie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Usuwanie eternitu we własnym zakresie jest bardzo niebezpieczne z czego nie wszyscy zdajemy sobie sprawę!

AZBEST JEST RAKOTWÓRCZY!

Kontakt z azbestem może prowadzić do wielu chorób związanych z układem oddechowym - w tym:

 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • nowotwory złośliwe (szczególnie śródbłoniak),
 • zgrubienia i stwardnienia opłucnej,
 • zmiany skórne,
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli.