kompleksowE usługi

związane z gospodarką
materiałami niebezpiecznymi
zawierającymi azbest.

Firma Eco-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu

przy ul. Dworcowej swą działalność rozpoczęła w październiku 2005 roku .Jesteśmy właścicielem składowiska znajdującego się w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz, 30 km od Bydgoszczy na trasie
Bydgoszcz-Świecie.
Uzyskane doświadczenia oraz stosowne decyzje i pozwolenia dają nam do zaoferowania Państwu zgodną z prawem i bezpieczeństwem kompleksową usługę związaną z gospodarką materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zakres wykonywanych prac

  • ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest,
  • demontaż, rozbiórka i usuwanie azbestu,
  • wykonywanie badań przed rozbiórką w trakcie i po wykonaniu prac,
  • transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych na własnym Składowisku w miejscowości Małociechowo, gm. Pruszcz,
  • wystawienie oświadczeń po wykonanych pracach.